Santa Maria, ara Sant Climent, de Mencui (Soriguera)

Bé que el castell de Mencui és documentat des del 1187, l’església de Mencui no és consignada fins a l’inici del segle XIV. L’església parroquial de Santa Maria de Muncuyl fou visitada pels delegats de l’arquebisbe de Tarragona, entre el 1314 i el 1315, en el seu recorregut per les parròquies del deganat de Montenartró. En el llibre de la dècima del 1391, el capellà de Mencui, que pàgava la quantitat de catorze sous i dos diners, és inclòs al deganat de Cardós. El 1575, dins l’oficialat de Sort, gaudia encara de la categoria de parròquia, que l’any 1758 havia perdut, car era sufragània de...