Sant Marçal d’Estac (Soriguera)

El primer esment del lloc d’Estac s’ha de situar entre els anys 1061 i 1098, en què l’alou d’Estago apareix vinculat al comte Ramon V de Pallars Jussà, encara que l’any 1094, Estac, com a lloc de la vall d’Escós, passà a mans d’Artau II, de Pallars Sobirà.

El monestir de Santa Maria de Gerri rebé nombroses donacions de béns situats a la vila d’Estac: l’any 1092 Gozflen i els seus fills li donaren un capmàs amb el seu delme i servei; el 1105, els comtes Artau II i Eslonça li concediren el cens i el servei del capmàs de Miró, fill d’Enguilia Solma; l’any 1149, amb motiu de la seva consagració...