Castell de Malavil·la (Sort)

Les primeres notícies que es tenen del castell de Malavil·la són ja tardanes i fan referència als requeriments dels monarques als seus feudataris, els Perves, perquè els en lliurin la potestat, els anys 1272, 1278 i 1334.

El castell de Malavil·la vingué a ocupar a la Vall d’Àssua el lloc central deixat pel de Torena a la primera meitat del segle XIV. L’any 1435, en ocasió de la venda de la Vall d’Àssua i la baronia de Rialb dels Bellera als Foix, el procurador Joan de Santa Coloma es personà a la Vall d’Àssua, al castell de Malavil·la i als llocs d’Altron, Rialb, Olp Arestui, Biuse, Sant...