Despoblat d’Espós (Sort)

Situació

Les tradicionals pedreres d’Espós han fet desaparèixer la major part d’aquest despoblat.

ECSA - A. Roig

El lloc d’Espós és situat a migdia del poblet d’Altron, en una coma del marge dret del riu de Sant Antoni, just en la partió de termes d’Olp i d’Altron.

Mapa: 33-10(214). Situació: 31TCG445007.

Per a accedir-hi s’ha de seguir l’antic camí d’Altron a Olp, precisament fins a la partió del dos termes, per sota del serrat de Planell; tot aquest vessant és la partida d’Espós. (ARD)

Història

Segons alguns autors, el topònim d’Espós podria ser identificat amb la Civitate Exposita que...