Construcció dels Hortells (Roses)

Situació

Aquestes ruïnes, també conegudes com Mas del Renego, són emplaçades al fons o a la capçalera de la vall de l’Alzeda. Aquesta vall, drenada per la riera dels Ginjolers, que desemboca al bell mig de la població de Roses, és arrecerada del mar, però molt propera, al nord-est de l’esmentada vila. La construcció té una posició una mica enlairada, al cim d’un serrat, sobre les terres planeres del centre de la petita vall. El nom de mas del Renego, probablement és originat en un malnom d’implantació moderna.

Mapa: 259M781. Situació: 31TEG172802.

Per arribar...