Santa Margarida de Roses

El monestir de Santa Margarida de Roses, anomenat també de Santa Margarida del Prat de Roses, existia ja al segle XIII i havia estat fundat en una església dedicada a Santa Margarida, la qual és esmentada al segle X, com un dels límits de l’estany de Castelló, en el precepte de Lluís el d’Ultramar, de l’any 953, i en altres documents dels anys 959 i 982. El precepte fa consignar que a llevant l’esmentat estany limita amb “Sancta Margarida vel in ipsa arena”. En les Rationes decimarum de l’any 1279 apareix ja com a “monasterio dominarum Sancte Margarite” i l’any 1280 com a “ecclesie Sancte...