Premsa de Fontjoana (Vinebre)

Planta de l’excavació realitzada a la partida de Fontjoana el 1988, amb elements que havien format part d’una premsa: un gran bloc de jaspi rectangular, aprofitat com a contrapès, i una pedra de molí circular.

M. Genera

La partida de Fontjoana és situada al S del poble de Vinebre. S’estén sobre una terrassa a l’esquerra de l’Ebre, al costat dret de la carretera que condueix a Móra, a uns 80 km de la ciutat de Tortosa.

Arran de la descoberta en aquest indret d’una estela funerària d’extraordinari valor —dedicada al soldat difunt de la legio VI C. Aebutius Verecundus—, a l’hivern...