Vil·la de Barrugat (Tortosa)

Detall del mosaic que recobria el paviment de l’hipocaust de la vil·la.

M. Genera

La partida de Barrugat es troba al barri de Bítem, dintre del terme de Tortosa, a la banda esquerra de l’Ebre, uns 6 km al N de la ciutat.

Tot i que ja l’any 1931 l’ariuitecte J. Abril i Guanyabens, en la seva publicació Un capítol de la meva actuació a Tortosa, es referia a la descoberta de restes arqueològiques amb l’aparició de mosaics, arran de la construcció del canal del marge esquerre de l’Ebre al començament d’aquest segle, les primeres intervencions arqueològiques en aquest paratge es van...