El cap de Salou

El lliri groc (Iris pseudacorus), una planta força atraient de les zones humides de la pineda de Vila-seca.

Oriol Alamany

El cap de Salou (2.9), entre els principals espais naturals del litoral català i valencià.

Aquest espai és un deplorable exemple de degradació d’una bella àrea costanera per causa d’un turisme desenvolupista portat a l’extrem. Així i tot, encara conserva alguns valors naturals que caldria preservar.

El cap de Salou, un dels accidents geogràfics més sobresortints de l’anomenada Costa Daurada, és al sud de la ciutat de Tarragona...