El cap de Salou

El lliri groc (Iris pseudacorus), una planta força atraient de les zones humides de la pineda de Vila-seca.

Oriol Alamany

El cap de Salou (2.9), entre els principals espais naturals del litoral català i valencià.

Aquest espai és un deplorable exemple de degradació d’una bella àrea costanera per causa d’un turisme desenvolupista portat a l’extrem. Així i tot, encara conserva alguns valors naturals que caldria preservar.

El cap de Salou, un dels accidents geogràfics més sobresortints de l’anomenada Costa Daurada, és al sud de la ciutat de Tarragona, entre...