Les llacunes del Baix Vinalopó

Vista aèria de les Salines de Santa Pola, amb els primers polígons ocupats per llacunes i vegetació natural.

ECSA

Les llacunes del Baix Vinalopó (1.17), entre els principals espais naturals del litoral català i valencià.

El Fondo i les salines de Santa Pola són dos espais eminentment aquàtics, que formen part d’una unitat morfostructural molt més àmplia anomenada Sinus Illicitanus pels autors clàssics, i que s’estén entre la serra de Santa Pola i el riu Segura. L’origen geològic d’aquesta unitat és una depressió tectònica que es formà després de l’orogènia...