La Costa Brava meridional

La bellesa d’aquest racó, pròxim a Aiguablava, permet d’imaginar l’estat originari de la Costa Brava, lliure de la profunda desfiguració a què s’ha vist sotmesa en tota la seva geografia.

Ernest Costa

La Costa Brava meridional (2.5), entre els principals espais naturals del litoral català i valencià.

Amb aquest nom s’entén el tram costaner comprès entre Blanes i la platja de Pals. Constitueix un sector litoral prou caracteritzat i uniforme, ben diferenciat tant de la costa predominantment baixa i arenosa del Maresme com de la dels sectors empordanesos...