La gola del Millars

La gola del riu de Millars, vorejada de canyís (Phragmites australis).

Ernest Costa

La gola del Millars (2.14), entre els principals espais naturals del litoral català i valencià.

La veritable importància de la gola del Millars, situada entre Almassora i Borriana, és ornitològica, sobretot com a refugi d’aus hivernals. Entre les espècies més interessants cal ressaltar el cabusset, el martinet menut o gomet, l’ànec coll-verd, el xibec o sivert, el rascló, la polla d’aigua, la fotja, el cames llargues (60 parelles censades l’any 1989), els corriols petit...