L’estany de Canet

L'estany de Canet (1.2), entre els principals espais naturals del litoral català i valencià.

L’estany de Canet o de Sant Nazari és situat a 10 km a l’est de Perpinyà, a la costa rossellonesa, i només queda separat de la Mediterrània per un estret cordó litoral. L’estany pròpiament dit és el centre d’un complex lacunar que comprèn, a més, les maresmes del Cagarell i de l’Esparró i petits cursos d’aigua afluents; la Fossella, l’Aigual de Sant Cebrià i l’Agulla de la Mar. L’espai té una extensió d’unes 3000 ha, de les quals al voltant de 650 són d’aigües lliures. L’estany...