La marjal de Pego-Oliva

La marjal de Pego-Oliva, ja en el límit amb els tarongerars.

Ernest Costa

La marjal de Pego-Oliva (1.12), entre els principals espais naturals del litoral català i valencià.

Els rius Bullens, Racons o Molinell i la rambla de la Gallinera travessen una plana, de vora 1000 ha de superfície, que en molts llocs es troba per sota del nivell del mar i que es caracteritza per una forta subsidència. Aquests cursos originen la marjal de Pego i Oliva, àrea que recull bona part de les aigües epicontinentals i subterrànies de cinc alineaments de muntanyes costaneres: Gallinera...