El litoral de la Marina Baixa

Platja codolosa sota els pendents drets de les Llomes de Reixes. Vegeu les grans acumulacions de fragments de posidònia (Posidonia oceanica)

Rafael Paulo

El litoral de la Marina Baixa (2.19), entre els principals espais naturals del litoral català i valencià.

Entre la Vila Joiosa i el Campello el litoral es caracteritza pel predomini d’espadats mitjans, excavats sobre margues i calcàries margoses. El perfil de la costa és gairebé rectilini, només interromput de tant en tant per algunes cales (com el Xarco, Lanussa i Baeza). Puntualment, però, apareixen algunes...