El delta del Llobregat

Imatge hivernal de l’estany de la Ricarda, al delta del Llobregat.

Oriol Alamany

El delta del Llobregat (1.6), entre els principals espais naturals del litoral català i valencià.

El delta del Llobregat és un exemple clar de la complexa problemàtica que afecta la conservació dels aiguamolls. "Desermat" a partir dels anys trenta i quaranta, la seva pell ha patit gran part de les transformacions econòmiques i urbanístiques de la Catalunya de la segona meitat de segle. Malgrat les greus amenaces que giren al seu voltant, la majoria motivades perquè és al costat d’una...