Les llacunes del Baix Segura

Panoràmica aèria de l’horta del Baix Segura i les seves dues grans llacunes: a l’esquerra la de la Mata, i la de Torrevella a la dreta.

J.P. Produccions

Les llacunes del Baix Segura (1.20), entre els principals espais naturals del litoral català i valencià.

Les llacunes de la Mata i Torrevella estan situades en el marge dret del Segura, als termes municipals de Torrevella, Guardamar i Los Montesinos. Formen una important zona humida, molt pròxima a la costa i estretament relacionada, des del punt de vista funcional, amb el Fondo i les salines de Santa Pola, amb les...