L’illa Plana

L’illa Plana ha estat habitada des d’antic i s’ha vist força alterada per les intervencions humanes.

Ramon Dolç

L’illa Plana (1.18), entre els principals espais naturals del litoral català i valencià.

L’illa de Tabarca o illa Plana està situada a uns 4 km a llevant del cap de Santa Pola, a l’entrada de la badia d’Alacant. Té forma allargada en direcció NO-SE, amb una longitud aproximada d’uns 1800 m i una amplària màxima de 400 m, i presenta un estrenyiment en el seu terç oest. Està voltada de tres illots anomenats la Cantera, la Galera i la Nau, situats...