L’estany de Salses

L'estany de Salses (1.1), entre els principals espais naturals del litoral català i valencià.

L’estany de Salses, també anomenat de Leucata, és situat a 10 km al nord de Perpinyà i voreja el golf de Lleó. Constitueix, entre les Corberes i el cordó litoral, el límit septentrional de la plana del Rosselló. De forma allargada paral·lelament a la riba de la Mediterrània, el complex lacunar cobreix una superfície d’unes 5200 ha i l’integren dues cubetes que formen una única làmina d’aigua. La cubeta de Salses, catalana, s’estén sobre 3100 ha, amb una fondària mitjana de 2,1 m, mentre...