Els aiguamolls del Baix Empordà

Els aiguamolls i les dunes que ocupaven la plana del baix Ter s’han vist progressivament reduïts a petites restes aïllades. En aquesta imatge de l’any 1981, s’hi aprecien els estanyols del Ter Vell; els salobrars propers han estat ja parcel·lats.

Ernest Costa

Els aiguamolls del Baix Empordà (2.4), entre els principals espais naturals del litoral català i valencià.

Els aiguamolls del Baix Empordà són situats a la plana del Baix Ter, de manera contigua a la platja. Les restes actuals de major importància són l’anomenat Ter Vell, les basses d’en Coll...