El massís de les Corberes

Un paisatge ben definitori de les Corberes, en aquest cas a la serra de Vingrau: vinyes arrenglerades a les terres més planes i fèrtils, sota aspres muntanyes calcàries d’aspecte àrid.

Michel Cambrony

El massís de les Corberes (1.13), entre els principals espais naturals dels Pirineus i Pre-pirineus.

El paisatge era obert. El bosc, rar, és limitat a alguns punts arrecerats i a les vores dels rius. A la plana herbosa pasturaven grans ramats de bisons, urs i rinoceronts; sobre els espadats calcaris i als altiplans vivien grups de muflons, isards i tars. Aquesta...