Monturull-puig Pedrós

Típic aspecte de les pedregoses planes que coronen les muntanyes del nord de la Cerdanya, en aquest cas vora el puig Pedrós.

Oriol Alamany

Monturull-puig Pedrós (1.6), entre els principals espais naturals dels Pirineus i Pre-pirineus.

L’extrem sud-oriental dels Pirineus centrals és constituït per un extens sistema orogràfic situat a cavall de la Cerdanya, Andorra i l’Alt Urgell. Cal distingir-hi, però, dues parts culminals separades per la Portella Blanca d’Andorra (2519 m), lloc on conflueixen les capçaleres del riu de la Llosa i del torrent de Campcardós. La part...