La vall de Barravés

La jove Noguera Ribagorçana rep de seguida l’aportació del riu de les Salenques, que recull les aigües de la vall del mateix nom i de la d’Anglos, a l’extrem oriental del massís de la Madaleta.

Juan M. Borrero

La vall de Barravés (2.1), entre els principals espais naturals dels Pirineus i Prepirineus.

La vall de Barravés, capçalera de la Noguera Ribagorçana, destaca per la diversitat i bellesa del paisatge, un dels més humits del vessant meridional dels Pirineus axials. És formada per diferents tipus de substrats, des d’esquistos àcids fins a roques carbonatades...