La serra de l’Albera

Vessant sud de l’Albera, dominat en gran part, a conseqüència dels repetits incendis, per brolles d’estepa negra (Cistus monspeliensis).

Oriol Alamany

La serra de l’Albera (1.12), entre els principals espais naturals dels Pirineus i Pre-pirineus.

Muralla fosca entre l’Empordà i el Rosselló, la serra de l’Albera és l’extremitat oriental de la serralada pirinenca. La muntanya domina la mar Mediterrània i s’hi precipita. La costa és molt retallada i petites platges de còdols s’amaguen al fons de profundes cales; l’aridesa del litoral, que recull uns 650 mm de...