El Taga i la serra Cavallera

L’ús secular ramader a la serra Cavallera hi ha potenciat l’extensió de les pastures en detriment del bosc.

Ernest Costa

El Taga i la serra Cavallera (2.15), entre els principals espais naturals dels Pirineus i Prepirineus.

El Taga i la serra Cavallera constitueixen una alineació orogràfica molt ben definida que s’estén en direcció E-W entre la vall del Ter, a tocar de Camprodon, i la del Freser. Es caracteritza per uns vessants homogenis i uns perfils suaus de cims i carenes. Les altituds màximes són el Taga (2032 m) i el puig Estela (2007 m). El contrafort més...