L’alta vall d’Àneu

Els bedollars, com ara aquest a prop d’Alós d’Isil, tendeixen a colonitzar molts pendents de l’Alt Àneu en haver-hi disminuït la pressió ramadera.

Jaume Orta

L’alta vall d’Àneu (1.4), entre els principals espais naturals dels Pirineus i Pre-pirineus.

La capçalera de la Noguera Pallaresa —denominada aquí alta vall d’Àneu— es troba a cavall de les comarques del Pallars Sobirà i de la Vall d’Aran. L’envolten un conjunt de crestes força retallades i elevades que donen lloc, en conjunt, a un relleu molt abrupte. Al nord, és limitada per la llarga carena estesa entre el...