La serra de Cis

La façana meridional de la serra del Cis és caracteritzada per cingleres conglomeràtiques que s’hi alcen molt vigorosament. En primer terme, brolla de coixinets espinosos de Genista horrida.

Oriol Alamany

La serra de Cis (2.4), entre els principals espais naturals dels Pirineus i Prepirineus.

La serra del Cis, continuació occidental de la serra de Sant Gervàs, es localitza entre les valls de l’Isàvena i la Noguera Ribagorçana, i pren una orientació general nord-sud, paral·lela a aquests rius. El relleu és espectacular, especialment a la part meridional, on la...