La Vall d’Aran

Els estanhs dera Pincèla i el Coret —Collet— de Vilac. En la llunyania el massís de la Maladeta, teló de fons de moltes perspectives araneses.

Jaume Orta

La Vall d’Aran (1.2), entre els principals espais naturals dels Pirineus i Pre-pirineus.

La Vall d’Aran és situada al vessant nord dels Pirineus, pràcticament al centre geogràfic de la serralada. Estrictament no és més que la part més alta de la vall de la Garona i, malgrat el seu nom diferenciat, no hi ha cap discontinuïtat o canvi físic important a la línia fronterera franco-espanyola. Per aquests factors...