Les serres d’Aubenç i Sant Honorat

Els conglomerats de la serra de Sant Honorat donen lloc a unes formes de relleu arrodonides, prou diferenciades de les de la serra d’Aubenç, que apareix al fons amb les cingleres calcàries del vessant sud.

Ernest Costa

Les serres d’Aubenç i Sant Honorat (2.9), entre els principals espais naturals dels Pirineus i Pre-pirineus.

La serra d’Aubenç (1610 m) s’estén a l’oest del pantà d’Oliana (Alt Urgell), i és força impressionant a causa de les imponents cingleres calcàries de llevant. Just al sud d’aquesta hi ha la serra de Sant Honorat que presenta una morfologia ben...