Les serres de Cadí, Moixeró i Mogrony

Les serres de Cadí, Moixeró i Mogrony (1.15), entre els principals espais naturals dels Pirineus i Pre-pirineus.

L’alineació Cadí-Moixeró-Mogrony, juntament amb altres muntanyes veïnes de menor entitat—Pedraforca (2497 m), Clotarons (2173 m), Cadinell (2112 m), etc.—, conforma el conjunt orogràfic més alt i extens dels Pre-pirineus orientals. La litologia, predominantment calcària, i el bon estat de conservació del paisatge, fan que sigui una de les zones de muntanya més notables de Catalunya.

Des del coll de Bacanella fins al de la Creueta, en uns 40 km de definida direcció...