Els dípters: mosques i mosquits

Característiques del grup

Els dípters, mosques i mosquits en general, són insectes holometàbols molt característics per la seva morfologia i molt importants pel seu nombre i el seu interès econòmic. Presenten una gran diversitat de grandàries i formes, amb espècies que tot just arriben al mil·límetre i d’altres que poden assolir diversos centímetres de llargada o envergadura, com les típules o els tàvecs.

Els adults (dits també imagos) tenen normalment dues ales membranoses situades al mesotòrax, que és el segment més desenvolupat del tòrax. El segon parell d’ales propi dels altres insectes...