Els dípters: mosques i mosquits

Característiques del grup

Els dípters, mosques i mosquits en general, són insectes holometàbols molt característics per la seva morfologia i molt importants pel seu nombre i el seu interès econòmic. Presenten una gran diversitat de grandàries i formes, amb espècies que tot just arriben al mil·límetre i d’altres que poden assolir diversos centímetres de llargada o envergadura, com les típules o els tàvecs.

Els adults (dits també imagos) tenen normalment dues ales membranoses situades al mesotòrax, que és el segment més desenvolupat del tòrax. El segon parell d’ales propi dels altres...