Els coleòpters: escarabats

Les peces bucals mastegadores, típiques dels coleòpters, són ben visibles en el cap d’aquesta saperda (Saperda carcharias), un banyarriquer que ataca els xops o pollancres debilitats: les femelles, amb les mandíbules, fan incisions a l’escorça d’aquests arbres i hi dipositen un o dos ous. Les larves que en neixen s’alimenten dels teixits vegetals, cosa que les mena a fer galeries cada cop més profundes en el tronc afectat.

Rafael Campillo.

Els coleòpters o escarabats constitueixen el grup d’insectes més diversificat i més nombrós. Actualment, hom en coneix més de 350 000 espècies...