Els himenòpters: vespes, abelles, formigues i afins

Els himenòpters constitueixen un ampli ordre d’insectes pterigots lliures, socials o paràsits, dels quals s’han descrit fins ara un total de 280 000 espècies. Alguns dels seus representants són molt coneguts: tots hem vist les abelles recol·lectant el nèctar de les flors, o hem observat files de formigues transportant el menjar als seus nius subterranis, o fins i tot hem sentit les doloroses picades que produeixen les vespes. No obstant això, aquestes tres formes esmentades són les menys abundoses en espècies d’aquest ordre. El gran nombre d’espècies existent, així com les seves diferents...