Els tricòpters: frigànies

Característiques generals dels tricòpters

Tricòpter adult del gènere Lepidostoma. Noteu l’aparença típica d’aquests insectes, que els ve donada principalment per la manera de parar-se amb les antenes esteses endavant. Les larves d’aquest gènere viuen als rius i a les superfícies higropètriques.

Amador Viñolas.

Els tricòpters són insectes holometàbols, que tenen fases de larva i de pupa aquàtiques (tret d’una sola excepció). Els adults són voladors, i solen veure’s al capvespre i a l’alba. En vol poden confondre’s amb petites papallones de colors terrosos, ja que tenen les ales...