Els sifonàpters: puces

Característiques de grup

Les dimensions de les puces oscil·len generalment entre 1 i 6 mm, dimensions extremes que poden ésser il·lustrades en el cas d’aquestes dues espècies, Echidnophaga murina (a l’esquerra, un mascle) i Hystrichopsylla talpae subespècie talpae (a la dreta, un mascle). Les femelles són sempre més grosses que els mascles.

Jean Claude Beaucournu / Henri Launay.

Els sifonàpters, anomenats genèricament puces, són insectes petits (d’1 a 6 mm, generalment), aplatats lateralment, i mancats d’ales (àpters). La característica que els ha fet més coneguts és la seva...