Els rafidiòpters

Característiques de grup

Els rafidiòpters constitueixen un petit grup de neuropteroïdeus de dimensions mitjanes o petites (aproximadament 2 cm de llargada), fàcils de reconèixer per la forma del cos, amb el cap gros i pla, triangular o quadrangular, continuat pel primer segment del tòrax, que és exageradament allargat i adquireix l’aspecte d’un coll llarg; això fa que hagin pres el nom vulgar d’insectes girafa o insectes serp en diverses llengües. Posen els dos parells d’ales, membranoses i transparents o groguenques, amb el pterostigma ben diferenciat, que pleguen fent teuladeta sobre el...