Els estrepsípters

Els estrepsípters constitueixen un interessant grup d’insectes endoparàsits d’altres insectes, especialment de peixets de plata (zigentomes), llagosts (ortòpters), homòpters i himenòpters, als quals provoquen un conjunt d’alteracions morfològiques i fisiològiques per un fenomen que, en conjunt, rep el nom d’estilopodització.Hom coneix actualment unes 400 espècies d’estrepsípters a tot el món; totes són de petites dimensions, de colors poc vistents i d’un dimorfisme sexual molt acusat: els mascles són alats i de conformacions peculiars, mentre que les femelles tenen forma de larva. Tenen...