Les ebenàcies

Branca de caqui (Diospyros kaki) que duu un fruit (baia) gairebé madur, amb el calze persistent. Observeu també les fulles rogenques, de base cuneada, poc abans de desprendre’s.

Josep M. Vives

Formen part d’aquesta família dos gèneres i més de 400 espècies, principalment arbòries, esteses sobretot pels països tropicals i subtropical. Són presents també a les regions temperades de l’hemisferi boreal, excepte Europa, on no hi ha cap espècie autòctona. El banús o eben és una fusta de color fosc, molt dura i inatacable pels insectes, produïda per diverses espècies de Diospyros. S...