Les elatinàcies

Aquesta petita família de plantes, una bona part de les quals són aquàtiques i pròpies de les sèquies i dels arrossars, comprèn només dos gèneres i una quarantena d’espècies anuals o perennes. Tenen les fulles oposades o verticil·lades, amb estipules; les flors, menudes i poc visibles, són hermafrodites i es disposen solitàries a l’axilla de les fulles o agrupades en cimes. Les espècies que viuen a l’aigua floreixen i fructifiquen sense obrir les flors, i les granes que produeixen, molt petites, són dispersades principalment pels ocells, però també per l’aigua i pel vent. Aquests sistemes de dispersió, principalment el primer, poden ser els responsables que algunes de les espècies es trobin actualment esteses per regions del món molt allunyades entre elles. Al nostre país s’han citat només algunes espècies del gènere Elatine, de les quals E. alsinastrum, de fulles verticil·lades, es troba estesa esparsament pels Pirineus i zones properes.

Cal esmentar encara l’alfabegueta (Bergia capensis = B. aquatica), planta força petita, originària de l’àfrica i de l’àsia tropicals, que es fa als arrossars del Principat i del País Valencià, on es considera una planta d’introducció recent, ja que es va trobar per primera vegada l’any 1950.