Les frankeniàcies

Aquesta família, pròpia de les regions temperades i subtropicals, comprèn quatre gèneres i unes 90 espècies, herbàcies o subarbustives, de port ajagut i de tiges que creixen molt juntes. Les frankeniàcies es troben als sòls salins i solen tenir les fulles menudes, de marges corbats i vestides d’una pilositat densa. Les flors són hermafrodites. Els sèpals, en nombre de quatre a sis, estan llargament soldats, mentre que les peces de la corol·la, en igual nombre, són lliures. L’androceu és constituït per sis estams i el gineceu per un sol pistil que dóna lloc a una càpsula. L’espècie més comuna als Països Catalans és Frankenia pulverulenta, petita herba anual que es fa als sòls salins de quasi tot el nostre litoral, compreses les illes Balears, i que s’estén també cap a les terres àrides de les comarques interiors. D’altres espècies, com F. thymifolia o F. corymbosa, tenen afinitats clarament meridionals i es troben només a determinades zones del migjorn valencià.