Les escrofulariàcies

Escrofulariàcies. 1 Matacabrit (Chaenorhinum minus): aspecte de la planta (x 0,5). 2 Euphrasia stricta: aspecte de la planta (x 0,5). 3 Veronica persica: aspecte de la planta (x 0,5). 4 Conillets (Antirrhinum majus): a detall de la flor amb la corol·la personada (x 1); b fruit capsular amb dehiscència poricida (x 2). 5 Múria (Verbascum sinuatum): a detall de la flor pentàmera, gairebé actinomorfa (x 1); b flor seccionada longitudinalment (x 1). 6 Violeta de pastor (Linaria supina): a flor de corol·la personada amb un llarg esperó (x 2); b fruit capsular obert (x 2). 1 Didalera de sant...