Les lentibulariàcies

Lentibulariàcies. 1 Pinguicula grandiflora: a aspecte de la planta, amb la roseta basal de fulles enganxoses i els peduncles florals llargs i nus, amb una sola flor al capdamunt (x 0,5); b detall d’una flor vista per la cara inferior, amb el calze, la corol·la bilabiada i un esperó llarg i dret (x 1), 2 Utricularia vulgaris: a aspecte de la planta amb les flors grosses, bilabiades i les fulles molt ramificades algunes de les quals estan transformades en vesícules per a capturar petits animals (x 0,5); b detall de les fulles i de les vesícules (x 5).

Eugeni Sierra

...