Castell d’Adraén (Lavansa i Fórnols)

El lloc d’Adraén és documentat des del segle IX. El castell és consignat des del segle XII en documents conservats a l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell, que parlen de donacions d’alous i permutes. Fou un dels castells inclosos dins el vescomtat de Castellbò, al quarter de Ciutat. Segons Rocafort, el 1141, en el testament que va ser atorgat per Pere Ramon, vescomte de Castellbò, es nomena la seva muller Sibil·la usufructuària fins que el seu fill fos armat cavaller, retenint mentretant, entre altres, el castell d’Adraén. L’any 1185 Arnau de Castellbò donà Adraén a la seva muller. A la...