Santa Margarida d’Adraén (Lavansa i Fórnols)

Situació

Vestigis de la capella al fossar de la població d’Adraén.

J. Tous

Els vestigis de l’antiga església de Santa Margarida es troben en el fossar del poble d’Adraén, situat sobre la carretera de Fórnols de Cadí a la Seu d’Urgell. (JAA-MLIC)

Mapa: 35–11(254). Situació: 31TCG765818.

Història

No es té cap notícia documental de Santa Margarida d’Adraén; però la situació actual de les restes pot fer suposar que es tracta de la capella del castell d’Adraén documentada ja el 1141, en el testament de Pere Ramon, vescomte de Castellbò, que el deixà a la seva muller Sibil...