Pont prop de Sant Julià dels Garrics (Lavansa i Fórnols)

Situació

Aquest pont es troba al costat mateix de la pista que porta a Sant Julià dels Garrics, sobre el riu Bona, a uns 200 m de l’església. (JAA-MLIC)

Mapa: 34–11(253). Situació: 31TCG733787.

Pont

Es tracta d’un senzill pont, d’un sol ull, amb l’arc de mig punt, assentat sobre dues penyes que flanquegen el riu, i que semblen haver estat retallades per l’assentament del pont.

El parament de les seves baranes és d’obra de reble, molt alterada, mentre que l’arc i els seus ronyons presenten un aparell, més acurat, de carreu irregular.

La seva senzillesa fa díficil establir...