Pont prop de Sant Julià dels Garrics (Lavansa i Fórnols)

Situació

Aquest pont es troba al costat mateix de la pista que porta a Sant Julià dels Garrics, sobre el riu Bona, a uns 200 m de l’església. (JAA-MLIC)

Mapa: 34–11(253). Situació: 31TCG733787.

Pont

Es tracta d’un senzill pont, d’un sol ull, amb l’arc de mig punt, assentat sobre dues penyes que flanquegen el riu, i que semblen haver estat retallades per l’assentament del pont.

El parament de les seves baranes és d’obra de reble, molt alterada, mentre que l’arc i els seus ronyons presenten un aparell, més acurat, de carreu irregular.

La seva senzillesa fa díficil establir una datació precisa, però atesa la seva relació amb l’església, pot ésser molt bé una obra medieval. (JAA-MLIC)