Sant Romà de Sisquer (Lavansa i Fórnols)

Situació

Vista del costat nord-est, única part visible d’aquest edifici, envoltat per altres construccions tardanes.

ECSA - J.A. Adell

L’església de Sant Romà és situada, totalment envoltada d’edificacions que només deixen lliure la seva façana nord, al veïnat de Sisquer, sobre la carretera de Sorribes a la Seu d’Urgell. (JAA-MLIC)

Mapa: 34–11(253). Situació: 31TCG740786.

Història

El castell de Sanctum Romanum vinculat al topònim de la vall de Lavansa, com el castell d’Ossera, i amb el castell de Josa, és esmentat l’any 1107, en el conveni signat per Ermengol Josbert...