Sant Jaume de Freixa (Lavansa i Fórnols)

Serra Vilaró esmenta l’existència l’any 1327 de la rectoria de Sant Jaume de Freixa a la terra de Lavansa. Fraxano apareix esmentada com a parròquia pertanyent a la vall de Lavansa en el document de l’acta de consagració de la Seu d’Urgell. Actualment entre el riu Lavansa i el lloc de Montan hi ha la serra de Freixans. A la relació de la dècima del 1280, dins del deganat de la vall de Lord, consta el capellà de Frexa, encara que possiblement es tracti de l’església de Sant Julià de Fréixens (Berguedà).

Tanmateix d’aquesta església de Freixa es desconeix qualsevol altra menció a l’igual que de la seva parròquia; i no s’ha d’identificar-la amb la de Sant Jaume, actualment al terme de Fórnols, ja que el seu emplaçament geogràfic és allunyat de la serra de Freixans, possible situació de la parròquia de Freixa, ho fa improbable.