Castell de Padrinàs (Lavansa i Fórnols)

El lloc i el castell de Padrinàs són coneguts des del començament del segle XIV. És documentat que l’any 1313 el procurador del noble Ot de Montcada, el cavaller P. de Santa Eulàlia, constituí procurador especial el cavaller Berenguer de Torrents per a requerir al comte d’Urgell que tornés al noble Ot de Montcada, entre altres, els següents castells: Sisquer, Montargull (força de “Montarguyl”), Padrinàs (“castro et vila de Padrinaç”), de l’Espluga de Lavansa (“castro et villa d’Espluga de Lavança”), Josa, Fórnols, Ossera i altres castells i llocs posseïts en feu del comte. Ot era el tutor del...