Sant Andreu de Cornellana (Lavansa i Fórnols)

Situació

Vista, vers llevant, dels vestigis que encara queden d’aquesta antiga església.

ECSA – J.A. Adell

Les restes de l’església de Sant Andreu de Cornellana es troben en el cementiri d’aquesta població, situada sobre la carretera de Tuixén a la Seu d’Urgell per Fórnols. (JAA-MLIC)

Mapa: 35–11(254). Situació: 31TCG795800.

Història

El lloc de Corneliano apareix esmentat d’ençà del 835 en el precepte atorgat a Sant Serni de Tavèrnoles, on figura entre les possessions del monestir de Sant Salvador de la Vedella; però el castell de Cornellana no apareix fins...