Sant Julià dels Garrics (Lavansa i Fórnols)

Vista del costat meridional d’aquesta església, amb tot el mur decorat amb arcuacions i lesenes.

ECSA - J.A. Adell

Situació

L’església de Sant Julià dels Garrics (o Sant Julià de Pera) és situada en lloc despoblat, al costat del riu Bona.

Mapa: 34-11(253). Situació: 31TCG731787.

La pista per a arribar-hi surt de la carretera de Sorribes de Lavansa a la Seu d’Urgell, poc abans de Sisquer, que creua el riu per un gual, prop d’un antic pont. (JAA-MLIC)

Història

L’advocació de sant Julià, a la vall de Lavansa, és esmentada en uns documents de permuta del 1031 i el 1056...